Jak podłączyć przycisk Arduino

Jak podłączyć przycisk Arduino

Podłączanie przycisku arduino to podstawowa umiejętność elektroniczna, której łatwo się nauczyć. Jest to również świetny sposób, aby pobrudzić sobie ręce mikrokontrolerem.

Będziesz potrzebował Arduino Uno lub MEGA 2560, deski do krojenia, przycisku i diody LED. Następnym krokiem jest załadowanie szkicu, który będzie kontrolował zachowanie przycisku i diody LED.

Przykładowy szkic Button jest dostarczany z Arduino IDE i dostępny na stronie arduino. Jest to prosty program, który sprawdza czy przycisk jest wciśnięty, a jeśli tak, to włącza diodę LED.

Najpierw trzeba będzie ustawić piny na płytce. Można to zrobić za pomocą funkcji setup(). Pierwsze wywołanie tej funkcji ustawi przełącznik przyciskowy, a drugie ustawi pokładową diodę LED. Kod ten jest powtarzany dwukrotnie, więc upewnij się, że dioda LED jest podłączona do pinu 13, a przełącznik przyciskowy do pinu 2.

Po skonfigurowaniu tych elementów możesz dodać je do przykładowego szkicu Button. Dzięki temu będą one dostępne podczas programowania układu.

Będziesz musiał podłączyć przycisk do pinu, a rezystor do szyny masy na breadboardzie. Będziesz musiał również dołączyć drut zworki do jednego z pinów przycisku oraz inny drut zworki do pinu 5 V na płytce.

Aby to zrobić, użyj funkcji digitalRead() do odczytania wartości pinu, który zdefiniowałeś jako buttonPin w funkcji setup(). Wartość ta będzie miała wartość HIGH lub LOW, w zależności od tego, czy przycisk jest wciśnięty. Funkcja digitalRead zapisze również ten stan do zmiennej o nazwie buttonState, której możesz użyć później do sterowania zachowaniem szkicu.

Jeśli przycisk zostanie wciśnięty, digitalRead wyśle 5 V do przycisku buttonPin, powodując zmianę wartości zmiennej buttonState z LOW na HIGH. Jest to to samo napięcie, które zostanie użyte do zasilania pokładowej diody LED.

Rezystory pull-up

Kiedy używasz pinu wejściowego do odczytu napięcia, najlepiej jest podłączyć rezystor pomiędzy pin a masę. Zapobiegnie to ucieczce energii elektromagnetycznej przez przewody i uszkodzeniu obwodu.

Możesz użyć rezystora podciągającego w miejsce rezystora ściągającego, ale musisz być pewien, że użyjesz trybu INPUT_PULLUP na pinie wejściowym. Wymusi to domyślne napięcie odczytu na 5V – LOW, w przeciwieństwie do napięcia pływającego, które może wystąpić bez rezystora.

Jeśli nie dodasz rezystora, wartość może skończyć “pływając” między 0V a 5V, co da nieregularne wyniki, gdy przycisk jest wciśnięty lub nie. Może to powodować problemy z programem i może utrudniać zrozumienie, jak kod reaguje na naciśnięcie przycisku.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *